^
Головна / Керівник інформує / Правові підстави перебування сторонніх осіб на території дошкільного навчального закладу

Правові підстави перебування сторонніх осіб на території дошкільного навчального закладу

Вівторок, 19 лютого 2019 р.
1

На ваші запитання відповідає Олена ШВАЧОВА, головний спеціаліст відділу дошкільної освіти Міністерства освіти і науки України

Чи можуть сторонні особи, наприклад фотографи, аніматори, самовільно перебувати на території дошкільного навчального закладу та здійснювати фото-, теле- чи відеозйомку?

 Відповідно до статті 18 Закону України «Про дошкільну освіту» від 11.07.2001 № 2628-ІІІ (далі — Закон про дошкільну освіту) основними завданнями органів управління системою дошкільної освіти є, зокрема:

  • створення умов для здобуття дітьми дошкільної освіти;
  • соціальний захист, охорона життя, здоров’я та захист прав учасників навчально-виховного процесу в дошкільному навчальному закладі.

Згідно з пунктом 44 Положення про дошкільний навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 № 305, керівник дошкільного навчального закладу забезпечує дотримання санітарно-гігієнічних норм і правил техніки безпеки, вимог безпечної життєдіяльності дітей і працівників.Керівник та педагогічні працівники несуть персональну відповідальність за життя та здоров’я дітей у дошкільному навчальному закладі.Окрім того, Міністерство освіти і науки України у листі «Щодо забезпечення безпеки вихованців, учнів та студентів» від 04.09.2014 № 1/9-444 рекомендувало:

  • посилити контроль за перебуванням на території навчальних закладів, особливо у приміщеннях, осіб, які не причетні до проведення навчально-виховного процесу, та зобов’язати керівників навчальних закладів посилити режим безпеки для недопущення внесення у приміщення вибухонебезпечних та інших предметів, що можуть завдати шкоди здоров’ю і життю дітей та працівників навчального закладу;
  • впровадити жорстку пропускну систему у приміщення навчальних закладів для недопущення перебування у них сторонніх осіб; дозволити вхід у приміщення сторонніх осіб лише з дозволу адміністрації навчального закладу.

Статтею 27 Закону про дошкільну освіту визначено перелік учасників навчально-виховного процесу у сфері дошкільної освіти. Цих осіб можна вважати такими, які мають безперешкодний доступ на територію та в приміщення дошкільного навчального закладу.Стаття 32 Конституції України передбачає, що не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини. Відповідно до частини другої статті 21 Закону України «Про інформацію» від 02.10.1992 № 2657-ХІІ конфіденційною є інформація про фізичну особу, а також інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб’єктів владних повноважень.Частиною першою статті 307 Цивільного кодексу України від 16.01.2003 № 435-ІV (ЦКУ) встановлено, що фізична особа може бути знята на фото-, кіно-, теле- чи відеоплівку лише за її згодою. Згода особи на знімання її на фото-, кіно-, теле- чи відеоплівку допускається, якщо зйомки проводяться відкрито на вулиці, на зборах, конференціях, мітингах та інших заходах публічного характеру. Знімання фізичної особи на фото-, кіно-, теле- чи відеоплівку, в тому числі таємне, без згоди особи може бути проведене лише у випадках, встановлених законом (частина третя ст. 307 ЦКУ).Згода фізичної особи на знімання її на фото-, кіно-, теле- чи відеоплівку може бути виражена як у письмовій, так і в усній формі — залежно від обставин, за яких проводять зйомку.З огляду на зазначене вище фотографам та аніматорам слід отримувати письмову згоду керівника дошкільного навчального закладу та батьків для знімання дітей на фото-, кіно-, теле- чи відеоплівку та проведення будь-яких заходів на території навчального закладу. 

1

Довбенко Ольга Володимирівна

завідувач

Переглядів: 1045

Щоб додати коментар авторизуйтесь