^
Головна / Керівник інформує / Звіт керівника 2018-2019 н.р

Звіт керівника 2018-2019 н.р

Четвер, 13 червня 2019 р.
яя

Звіт завідувача Тернопільського дошкільного навчального закладу №3 Довбенко Ольги Володимирівни 

Перед педагогічним колективом та громадськістю28.05.2019р.    

 Даний звіт зроблений на підставі наказу Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005 р. № 178, зміст звіту зроблений на підставі «Положення про порядок звітування керівників дошкільних загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю».

Завдання звітування:

 1. Забезпечити прозорість, відкритість і демократичність управління навчальним закладом.
 2. Стимулювати вплив громадськості на прийняття та виконання керівником відповідних рішень у сфері управління навчальним закладом

Порядок денний:

 1. Вибори голови та секретаря зборів
 2. Вибір лічильної комісії
 3. Звіт завідувача.
 4. Обговорення звіту (виступи батьків, членів колективу та громадськості).
 5. Відкрите голосування.

 Присутні:

 • Колектив закладу
 • Батьківський комітет
 • Члени ради закладу
 • Представники громадськості

        Шановні колеги, батьки, запрошені, ось і закінчився ще один навчальний рік. Для всіх нас він був вдалим, плідним, ефективним. І тому ми зібралися сьогодні, щоб зробити певні підсумки роботи колективу дошкільного закладу, оцінити мою діяльність як завідувача протягом 2018– 2019 навчального року. 

Як завідувач дошкільного закладу у своїй діяльності керуюся Статутом, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, посадовими обов’язками завідувача, Законом України «Про дошкільну освіту», «Про освіту», законодавством України, нормативними актами, що регламентують роботу керівникаЯ, як керівник, здійснюю керівництво і контроль за діяльністю закладу, дію від імені закладу, представляю його в державних органах, установах, організаціях.

Органом громадського самоврядування в закладі є загальні збори колективу закладу та батьків. У період між загальними зборами діє Рада закладу.

Отже до складу органів самоврядування входять:

- батьківські комітети груп

- профспілковий комітет

- загальні збори батьків та членів трудового колективу

Враховуючи сучасні вимоги, я використовую стиль керівництва – демократичний, так як більшість рішень приймаються на основі думки колективу і інтересів справи. Намагаюсь створити такий мікроклімат, щоб успіхи кожного сприймались продуктивно, підтримую ініціативність та самостійність. Основними формами спілкування є наради, індивідуальні бесіди. Контроль здійснюється заради позитивного кінцевого результату. Разом з колективом працюю над створенням позитивного іміджу закладу.Метою моєї управлінської діяльності та адміністративної ланки стало створення найсприятливіших умов для саморозвитку особистості педагога і дитини, реалізації особистісно-орієнтованого навчання і виховання

 Робота педагогічного колективу щодо виконання вимог Програми «Українське дошкілля» 

Педагогічний колектив складається з 11 вихователів, 1 вихователя-методиста, музичного керівника, практичного психолога.

 • Зміст навчально-виховного процесу в закладі визначається Базовим компонентом дошкільної освіти, Програмою «Українське дошкілля»
 • «Грайлик», програма з організації театралізованої діяльності в дошкільному навчальному закладі (авт.Березіна О.М., Гніровська О.З., Линник Т.А.);
 • «Радість творчості», програма художньо-естетичного розвитку дітей раннього та дошкільного віку (авт. Борщ Р.М., Самойлик Д.В.)
 • «Граючись вчимося. Англійська мова», програма для дітей старшого дошкільного віку, а також, в практиці роботи ДНЗ використовуються навчальні посібники, рекомендовані МОН України.

Упродовж 2018-2019 навчального року навчально-виховний процес дошкільного закладу був спрямований на вирішення головної методичної мети: підвищення якості проведення навчально-виховної роботи шляхом впровадження інновацій, удосконалення професійної майстерності кожного педагога.

Планування роботи дошкільного навчального закладу відповідає принципам актуальності, науковості, перспективності, доцільності, системності, послідовності. Календарно-тематичне планування педагогів закладу ведеться згідно з пам’ятками, розробленими методичною службою. В житті дошкільників практично рівномірно збалансовані різні форми активності.

За окремими програмами та календарними планами до них організована робота гуртків: «Англійська мова», Хореографія» . Гурткова робота сприяє розвитку здібностей, почуттів, емоційної сприйнятливості дітей.

З метою реалізації  Закону України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», положень Національної доктрини розвитку освіти, Базового компоненту дошкільної освіти в Україні, Типового положення про дошкільний навчальний заклад та інших нормативних документів, передбачених чинним законодавством та накресленим річним планом роботи на 2018– 2019 н.р. колектив дошкільного навчального закладу спрямовував свою діяльність на вирішення завдань:                      

 1. Збереження та зміцнення фізичного , психічного і духовного здоров’я дітей з раннього віку, залучення дітей до здорового способу життя в умовах дошкільного навчального закладу та сім’ї, формування свідомого ставлення до власного здоров’я у педагогів і дітей.

Біда  наша  в  тому,  що  ми  вперше  замислюємося  про  своє  здоров’я лише  в тому  разі,  якщо  починаємо  втрачати  його,  якщо  вже „зіпсовано” механізм  і потрібно думати про його налагодження. К. Биков 

 1. Залучати дітей до взаємодії з об’єктами живої та неживої природи як засобами пізнання навколишнього світу у «лабораторних» умовах.

«Дитина мислить образами. Це означає, що, слухаючи, наприклад, розповідь учителя про подорожі краплини води, вона малює в своїй уяві і срібні хвилі вранішнього туману, і темну хмару, і гуркіт грому, і весняний дощ. Чим яскравіші всі уявні ці краплини, тим глибше осмислює вона закономірність природи» В.О. Сухомлинський

 1. Забезпечувати системний, творчий підхід у використанні педагогами в роботі з дітьми інноваційних та сучасних інформаційних технологій

На виконання даних завдань проведена системна робота, спрямована на підвищення професіоналізму, зростання компетентності педагогів у питаннях виховання, навчання та розвитку дитини дошкільного віку.         

Організація медико-профілактичної роботи. 

Роботу данного напрямку у закладі здійснює сестра медична старша Бучинська Т.О.

У своїй роботі медична служба керується: Законом України «Про дошкільну освіту» ст.34 «Медичне обслуговування у дошкільному навчальному закладі», Законом України «Про захист населення від інфекційних хвороб», Законом України «Основи законодавства України про охорону здоров’я», Наказом МОЗ та МОН України «Про удосконалення організації медичного обслуговування дітей в дошкільному навчальному закладі», інструктивно-методичними рекомендаціями щодо організації фізкультурно-оздоровчої роботи в дошкільному навчальному закладі, Положенням «Про медичний кабінет дошкільного навчального закладу», наказами управління освіти Тернопільської міської ради, органів охорони здоров’я міста.

Аналіз захворюваності серед дітей за І квартал 2019 року становив 91 випадок, (з них: 96 випадків соматичні захворювання, 2 – інфекційні), проти 101 випадки за такий же період 2018 року. Порівняно з 2018 роком це на 3 випадки менше.

Кількість соматичних захворювань однакова- 96 у І кварталі 2018 року і 96- у І кв.2019 року.

Кількість інфекційних захворювань – 2 проти 5.Середня кількість дітей у І кварталі 2019 року становила 197 осіб, у 2018 році – 240.

Також значно зменшилася кількість днів пропущених за хворобою (у І кварталі 2018 року – 87, у 2019 році – 73).

Середня тривалість захворювання однією дитиною у І кварталі 2018 року становила 8,6 днів, проти 7.5 у 2019 році.

Детальний аналіз захворювання поданий в таблиці. 

НАЗВА ХВОРОБИ І квартал2018 року І квартал 2019 року + -
СОМАТИЧНІ
ГРВІ 80 32 9  
Грип 0 0    
Бронхіт 8 3   5
Пневмонія   2 2  
Ангіна 0 0    
Отит 2 0   2
Інші 6 12   4
Всього 96 96    
К-сть випадків на 1000 дітей 438 487 49  
ІНФЕКЦІЙНІ
Скарлатина 0 0 0 0
Ентеровірусна і 1 0   1
Вітряна віспа 4 2   2
Єпідпаротит 0 0    
ГЕК 0 0    
Інфекційний мононуклеоз 0 0    
Кір 0 0    
Всього 5 2   3
К-сть випадків на 1000 дітей 23 10   13

Побутових травм протягом зазначеного періоду не було.

Випадків краснухи, епідпаротиту, вірусного гепатиту, кашлюку не зареєстровано.

Протягом І кварталу 2019 року проводилась фізкультурно-оздоровча робота для зміцнення здоров’я дітей засобами валеологічного виховання, формування культурно–гігієнічних навичок під час занять та в повсякденні, дотримувався санітарно-гігієнічний та протиепідемічний режим.

Медичними працівниками проводилась робота щодо раннього виявлення захворювань, спостереження за контактними дітьми. Систематично в осінньо – зимовий період діти вживали часник, цибулю.

 Своєчасно проводилися щеплення дітей.

Медичними працівниками проводилась санітарно – просвітницька робота з педагогічним колективом та батьками. Обговорювались на педагогічних радах, виробничих нарадах, батьківських зборах питання зміцнення здоров’я дітей та дорослих.

Ефективну роботу щодо зниження захворюваності дітей провели вихователі всіх вікових груп, які щомісячно планують та проводять фізкультурно-оздоровчу роботу з дітьми:

загартовуючі процедури,

піші переходи,

гімнастику пробудження,

ходьбу по ребристій дошці, тощо.

Для зниження захворюваності в закладі проводилась відповідна робота:

- організація санітарно-просвітницької роботи з персоналом, батьками та дітьми;

- чітке дотримання режиму дня, режимів: провітрювання, вологого прибирання, питного режиму;

- суворе дотримання санітарно-гігієнічного режиму в групах та закладі;

- максимальне перебування дітей на свіжому повітрі;

- проведення загартувальних процедур, оздоровчої гімнастики;

- взаємодія медичного персоналу і дитячої поліклініки;

- введення в раціон харчування цибулі та часнику;

- опитування батьків щодо стану здоров'я дітей під час ранкового прийому;

- проведення протиепідемічних заходів;

- проведення антропометричних вимірювань

;- надання медичної допомоги дітям, які захворіли, їх своєчасна ізоляція від здорових дітей;

- планове проведення щеплень.

План роботи медичної служби на 2018 – 2019 н.р. складений відповідно до річного плану роботи закладу та виконаний в повному обсязі.

Належним чином оформлена обов’язкова документація, на кожну групу закладу оформлено лист здоров’я,  своєчасно складалися плани роботи і звіти, місячний та річний план профщеплень, здійснювався щомісячний аналіз захворюваності.

Постійно контролюється стан фізкультурно-оздоровчої роботи з дітьми та їх загартування, щоденно проводяться ранкова гімнастика в музичному залі, фізкультурні заняття, відповідно до розкладу. Здійснюється контроль динаміки розвитку та стану здоров’я кожної дитини, антропометричні виміри в садових групах щоквартально, в групах раннього віку – щомісячно.       

  В ДНЗ запроваджене 3-разове харчування за десятиденним меню, затверджені графіки видачі їжі для кожної вікової групи.Харчування вихованців здійснювалося відповідно до Інструкції з організація харчування дітей у дошкільних навчальних закладах. Старшою сестрою медичною складена меню-розкладка з урахуванням єдиного примірного меню та технологічних карток.Всі постачальники пройшли тендер і отримали дозвіл в Держпродспоживслужбі на постачання продуктів в заклад. Продукти харчування надходили разом з сертифікатами якості.

З мого боку та боку медичного працівника протягом року здійснювався систематичний контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних умов організації харчування. Відповідно до графіка проводились планові та оперативні перевірки щодо організації харчування, виходу страв та якістю приготування їжі. Постійно протягом року працювала Рада по харчуванню, яка працювала відповідно до положення про Раду з питань харчування.

Організація фізкультурно-оздоровчої роботи.

Фізкультурно-оздоровча робота організовується під постійним медико-педагогічним контролем. У закладі проводяться різноманітні заходи для дітей, виконується режим рухової активності, з урахуванням стану здоров’я вихованців, їх самопочуття, рівня фізичного розвитку. 

В закладі проводилися дні здоров’я та фізкультурно-спортивні свята щоквартально. Педагогічний та медичний персонал систематично здійснює роботу з гігієнічного виховання (валеологія, охорона безпеки життєдіяльності дитини, екологічне виховання). 

Двічі на рік проводилися Тижні безпеки життєдіяльності.-

 Тиждень безпеки дорожнього руху  з 12 листопада по 16 листопада 2018 року;

- З 06 по 11 травня 2019 року в закладі проведено «Тиждень безпеки дорожнього руху» за темою «Твій друг – безпечний рух»;

- З 22 по 26 жовтня 2018 року проведено Тиждень безпеки дитини;

- В ТДНЗ№3 з 22 по 26 квітня 2019 року проведено Тиждень безпеки дитини та комплексне об'єктове тренування 26 квітня 2019 р.

Підвищення фахової майстерності через різні форми її організації.

    Найбільш вагомі результати дає самоосвіта педагогів. Педагоги нашого закладу використовують різні методи самоосвітньої діяльності, значно збільшилась кількість педагогів, які використовують Інтернет джерела для пошуку інформації.

          Педагоги ДНЗ є активними слухачами міських методичних об’єднань. Мною та вихователем-методистом Свистун Н.А. контролювалась та організовувалась систематична робота з якісної участі педагогів в усіх засіданнях методичних об’єднань міста, засідань динамічних груп вихователів усіх вікових груп. Зокрема, педагоги закладу брали активну участь у засіданнях динамічних груп вихователів з таких питань: «Формування творчих здібностей дітей через використання нетрадиційних технік зображувальної діяльності», «Сенсорно-пізнавальний розвиток дітей засобами дидактичної гри», «Сучасний підхід до організації ігрової діяльності дітей молодшого дошкільного віку» тощо. Практичний психолог та музичний керівник є також активними учасниками засідань інтервізійних та динамічних груп.      

    З метою підвищення теоретичного рівня та фахової підготовки колективу були придбані новинки методичної літератури, проведена підписка на періодичні видання: «Практика управління дошкільним закладом», «Вихователь-методист дошкільного закладу», «Медична сестра», «Методична скарбничка вихователя».  

 Робота з колективом закладу проводиться не лише в робочий час. Спільне дозвілля теж сприяє згуртуванню колективу. Тому періодично ми організовуємо спільні поїздки та відпочинок: поїздка в Карпати, похід на Говерлу тощо        

    Педагогічне партнерство та обмін досвідом - це одна з форм методичної роботи, прерогативою якої є активний обмін напрацьованого матеріалу. Досвід – то такий предмет…Від того, що його ділять, він тільки примножується! Ми мали змогу примножити свій досвід, спілкуючись з колегами з Естонії та Фінляндії. Кожен педагог отримав позитивні та емоційно-насичені враження від зустрічі, переконався, що сучасна освіта завжди відкрита для плідної співпраці з колегами на тернистій педагогічній ниві.       

  Результати атестації і аналіз якісного і кількісного складу педагогічних працівників.

Методична робота з педагогічними кадрами у 2018– 2019 навчальному році була спрямована на підвищення якості проведення навчально-виховної роботи шляхом впровадження інновацій, удосконалення професійної майтерності 

 № Вид діяльності Планова кільк. педагогів Фактичнакільк.педагогів
1. Атестація 2 2
2. Участь у роботі творчої групи 6 6

        В дошкільному навчальному закладі (ясла-садок) № 3 «Країна дитинства» в 2018-2019 навчальному році атестувались такі педагогічні працівники: вихователь Клюкас Ольга Олексіївна, яка працює над проблемою «Виховання культури поведінки у дітей дошкільного віку», вихователь Свистун Н.А. - «Розвиток звуковимови дітей дошкільного віку». Педагоги підготували та провели ряд цікавих форм та методів роботи  з дітьми, батьками.       Атестаційна комісія дошкільного закладу протягом року вивчала всіх педагогічних працівників, які атестуються. У березні підвела підсумки роботи цих педагогічних працівників, склала характеристику на кожного педагога.                         На заключному засіданні атестаційною комісією були розглянуті напрацювання педагогічних працівників, переглянуто їх порт фоліо роботи за 3 роки.            Згідно рішення атестаційної комісії від 22.03.2018р. педагогічним працівникам :

 1. Клюкас Ользі Олексіївні, вихователю, присвоїти кваліфікаційну категорію: «спеціаліст ІІ категорії»
 2. Свистун Наталії Андріївні, вихователю, присвоїти кваліфікаційну категорію: «спеціаліст ІІ категорії»

 Ефективність і доцільність методичної роботи.          

  Основними принципами організації методичної роботи в ДНЗ є науковість, зв’язок з життям та актуальність, системність, комплексний характер, систематичність, послідовність, наступність, безперервність, творчий характер, максимальна активізація педагогів, оперативність, колективний характер.У 2018 – 2019 н.р. були проведені колективні перегляди відкритих занять з дітьми усіх вікових груп. Кожен вихователь підготував показову форму роботи з дітьми, а саме: тематичні, комбіновані, комплексні, інтегровані заняття, розваги, театралізовану діяльність спільно з батьками тощо. Протягом навчального року педагоги закладу працюють над семінаром – практикумом на тему: «Розвиток конструктивних здібностей та креативності дітей дошкільного віку через різні види конструювання».

Наш заклад неодноразово брав участь у конкурсах та виставках міста, у яких займали призові місця:

 • Подяка міського голови за ІІ місце у міському конкурсі «Феєрія новорічного міста» - номінація «Настрій дарований серцем»;
 • Вихованець ІІ молодшої групи Чайка Макар зайняв І місце у міському етапі Всеукраїнської виставки-конкурсу «Замість ялинки – зимовий букет», номінація «скарбничка народної творчості»;
 • Ми зайняли ІІ місце у конкурсі на найкращу Великодню композицію, який проводив «Офіс ЦЕНТР».

Також цього річ заклад брав участь у Всеукраїнському занятті доброти про гуманне та відповідальне ставлення до тварин, зо що отримали сертифікат учасника.Ще заклад приймав участь в обласному фотоконкурсі, присвяченому фестивалю ранкової зарядки «Рух заради здоров’я» і нагороджений грамотою від Тернопільського обласного центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх».        

  Протягом року проведено засідання педагогічної ради «Про підсумки освітньої роботи за 2017/2018н.р. та завдання діяльності педколективу на 2018-2019 н.р.», «Пізнаємо світ довкола», «Світ мистецтва», «Театр розвиває, виховує, навчає».  В рамках підготовки до педагогічних рад організовувалися змістовні виставки методичних та наочних посібників для організації навчально-виховного процесу.Фонд методичного кабінету поповнюється планами конспектами інтегрованих занять, консультаціями за різноманітною тематикою.. Згідно вимог узагальнюються і оформляються матеріали засідань педагогічних рад, семінарів, семінарів-практикумів.У цьому навчальному році було узагальнено досвід роботи Круценко Л.І. «Розвиток пізнавальної активності дошкільників в процесі експериментально-дослідницької роботи в природі».

Стан матеріально-технічної бази.     

 Всі кабінети, групові приміщення, службові приміщення і обладнання ДНЗ знаходяться в робочому стані, щорічно проводиться обстеження і складаються акти-дозволи для роботи з дітьми в начальному році. Всі приміщення утримуються відповідно санітарно-гігієнічних вимог, мають естетичний вигляд. 

За 2018-2019 навчальний рік було освоєно коштів, виділених Тернопільською міською радою 87450,60

 • Вогнегасники-741грн
 • Деззасіб-1650грн
 • Двері протипожежні-6300
 • Постільні комплекти - 3399
 • Качеля-балансир – 3500
 • Килимок - 875
 • Періодичні видання -4500
 • Стільці в музичний зал- 15000
 • Дитячий будиночок –27 000
 • Медогляд працівників 1645,12
 • Санітарна зрізка дерев 6750
 • Вимірювання опору заземлення-1143
 • Інтернет –450,00
 • Вивіз сміття 3769,2
 • Знешкодження кліщів- 315,00
 • ВАТ «Укртелеком» 780,00
 • Дератизація 1464,48
 • Дезінфекція 1198,80
 • Ремонт газонокосарки-1470
 • Ремонт комп’ютерної техніки-1250
 • Заміна радіатора - 4250

Всього:87450,60

 За кошти батьківської громади в сумі 57266,00грн придбано

 • Ламінатор - 4950
 • Столики в кабінет психолога -1150
 • Спортивний куток - 3100
 • Скалодром - 3500
 • Флюгер-1500
 • Паркова для велосипедів - 2000
 • Мікроскоп - 540
 • Шуруповерт – 1900
 • Огорожа дитячого майданчика- 10998
 • Ролети – 4750
 • Шафа в І молодшу групу- 3500
 • Фарба емалева – 1000
 • Лист фанери – 1250
 • Дидактична лялька – 550
 • Акваріумні рибки-800
 • Телевізор 1шт - 4500грн
 • Телевізор - 5500грн
 • Телевізор 1шт- 5778грн

 Всього:57266,00       

    За підсумками роботи колективу упродовж навчального року  можна зазначити, що поставлені завдання в цілому виконано.Успіхи дитячого садка це не мої особисті успіхи, а успіхи всього колективу, це успіхи нашого закладу.          

Висловлюю подяку всім, хто причетний до навчально-виховного процесу та матеріально-технічного забезпечення діяльності нашого закладу і допомагає у здійсненні всіх тих цілей і завдань, які ставить перед собою педагогічний колектив, хто сприяє розвитку і вихованню молодого покоління.

Дякую за увагу. 

123456789zobrazhenniaviber2019-06-1311-33-35.jpgzobrazhenniaviber2019-06-1311-35-28.jpgzobrazhenniaviber2019-06-1311-36-05.jpgzobrazhenniaviber2019-06-1311-36-10.jpgzobrazhenniaviber2019-06-1311-36-33.jpgzobrazhenniaviber2019-06-1311-37-19.jpgzobrazhenniaviber2019-06-1311-37-47.jpg

Довбенко Ольга Володимирівна

завідувач

Переглядів: 1829

Щоб додати коментар авторизуйтесь