^
Головна / Керівник інформує / Звіт керівника 2019-2020 н.р.

Звіт керівника 2019-2020 н.р.

П'ятниця, 04 грудня 2020 р.
2

Звіт завідувача Тернопільського дошкільного навчального закладу №3 

Довбенко Ольги Володимирівни 

Перед педагогічним колективом та громадськістю08.12.2020р.     

Даний звіт зроблений на підставі наказу Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005 р. № 178, зміст звіту зроблений на підставі «Положення про порядок звітування керівників дошкільних загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю».Завдання звітування:

 1. Забезпечити прозорість, відкритість і демократичність управління навчальним закладом.
 2. Стимулювати вплив громадськості на прийняття та виконання керівником відповідних рішень у сфері управління навчальним закладом

Порядок денний:

 1. Вибори голови та секретаря зборів
 2. Вибір лічильної комісії
 3. Звіт завідувача.
 4. Обговорення звіту (виступи батьків, членів колективу та громадськості).
 5. Голосування.

 Присутні:

 • Адміністрація закладу
 • Голови батьківського комітету
 • Члени ради закладу

                  Тернопільський дошкільний навчальний заклад № 3 Тернопільської міської ради Тернопільської області розпочав функціонування  01.09 2016 році.             

  Сьогодні - це сучасний заклад освіти пріоритетними завданнями діяльності якого є:

 • створити умови для формування здоров’язбережувального середовища в навчальному закладі;
 • здійснення особистісно-орієнтованого підходу у становленні цілісної особистості дошкільника;
 • забезпечити якісне управління навчально-виховним процесом та системне підвищення якості дошкільної освіти на інноваційній основі;
 • удосконалити зміст науково-методичної роботи;
 • створити належні умови для функціонування освітнього закладу, який забезпечує розвиток, виховання і навчання дитини, реалізацію інтелектуальних, культурних, творчих можливостей дошкільників шляхом впровадження інноваційних технологій, альтернативних методик;  оптимізувати роботу з батьками та громадськістю.

Групові приміщення в основному забезпечені меблями та ігровим обладнанням. Розвивальне середовище дитячого садка організовано з урахуванням інтересів дітей і відповідає їх віковим особливостям.     

  Для занять дітей створені всі умови, а саме, обладнані спеціальні приміщення: музична та спортивна зала; методичний кабінет; медичний кабінет та ізолятор;психологічний  кабінет;  прогулянкові майданчики для кожної вікової групи, спортивний майданчик. 

 1. Склад вихованців

            За проектною потужністю дошкільний навчальний заклад розраховано на 115 місць для дітей від 2 років до 6(7) років. У 2019-2020 навчальному році заклад відвідувало 217 дітей, в тому числі дітей раннього віку - 36 , дошкільного віку -181, хлопчиків - 104, дівчаток - 113. Групи комплектуються переважно у червні - серпні. У 2019 році в порівнянні з 2018 роком кількість вихованців ДНЗ збільшилася на 19 дітей. Зросла наповнюваність груп дітей садового віку.У 2019-2020 навчальному році укомплектовано 6 вікових груп: - 1- І молодша група – другого року життя; - 1- ІІ молодша група;  - 2-середні групи;  - 2- старші групи.        Заклад працює за 5-денним режимом роботи: 6 груп – з 10,5 годинним перебуванням дітей.

 1. Нормативна база.

        Дошкільний навчальний заклад здійснює свою діяльність відповідно до нормативних документів та законодавчих актів України.

        А також, відповідно до власного Статуту, Програми розвитку та річного плану роботи дошкільного навчального закладу № 3.

         Я, як керівник, здійснюю керівництво і контроль за діяльністю закладу, дію від імені закладу, представляю його в державних органах, установах, організаціях. Органом громадського самоврядування в закладі є загальні збори колективу закладу та батьків. У період між загальними зборами діє Рада закладу. Отже до складу органів самоврядування входять:- батьківські комітети груп- профспілковий комітет- загальні збори батьків та членів трудового колективуВраховуючи сучасні вимоги, я використовую стиль керівництва – демократичний, так як більшість рішень приймаються на основі думки колективу і інтересів справи. Намагаюсь створити такий мікроклімат, щоб успіхи кожного сприймались продуктивно, підтримую ініціативність та самостійність. Основними формами спілкування є наради, індивідуальні бесіди. Контроль здійснюється заради позитивного кінцевого результату. Разом з колективом працюю над створенням позитивного іміджу закладу.Метою моєї управлінської діяльності та адміністративної ланки стало створення найсприятливіших умов для саморозвитку особистості педагога і дитини, реалізації особистісно-орієнтованого навчання і виховання 

Організація освітнього процесу.             

Методична робота в дошкільному навчальному закладі №3 здійснюється у відповідності  до:          -     державних директивних документів про освіту, що регламентують і визначають основні напрямки та зміст навчально-виховної роботи з дітьми  (Закон України «Про дошкільну освіту», Базовий компонент дошкільної освіти (нова редакція), «Типове положення про методичний кабінет дошкільного навчального закладу» (наказ Міністерства освіти і науки України від 16.04.2018р. № 372), Лист Міністерства освіти і науки України  «Щодо організації освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах», до листа додано інструктивно-методичні рекомендації «Про організацію освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах у 2019/2020 навчальному році» від 02.07.2019р. №1/9-419,  Положення про організацію методичної роботи, тощо);

 • - науково-педагогічних досліджень, що стосуються питань методичної роботи з педагогами;
 • - інформації  про  перспективний  педагогічний  досвід,  новітні технології навчання та виховання дошкільників;
 • - інструктивно-методичних матеріалів з питань організації методичної роботи, удосконалення навчально-виховного процесу, напрямків діяльності педагогів;
 • - навчальних  планів,  програм,  посібників,  методичних  рекомендацій, новинок психолого-педагогічної літератури.

Основні зусилля методичної служби було зосереджено на створення умов для підвищення рівня інноваційної культури педагогів, професійної компетентності молодих вихователів та спрямовувались на вирішення наступних завдань:

 • - Продовжити роботу по створенню й підтримці сучасного освітнього простору, сприятливого для гармонійного розвитку особистості дошкільника як гаранту готовності до Нової української школи та реалізації індивідуальних творчих потреб кожної дитини
 • - Оптимізувати роботу з фізичного виховання, впроваджуючи інноваційні технології оздоровлення дітей та прийоми валеологічної освіти малюків.
 • - Забезпечити педагогічні основи формування сенсорних еталонів дошкільників через використання розвивального потенціалу сенсорного середовища.
 • - Вдосконалювати освітній процес і співпрацю закладу дошкільної освіти з сім’єю з громадянського виховання дошкільного віку.

Методична робота в дошкільному закладі направлена на створення комфортного середовища у педагогічному процесі, який реалізовувався завдяки використанню принципу особистісно-орієнтованої педагогіки в роботі з педагогічними працівниками та дітьми. Створювались чіткі організаційно-методичні заходи та особливі підходи до керування педагогічним колективом для успішного вирішення проблеми щодо формування  свідомості дошкільника. Забезпечувався методичний супровід засвоєння педагогами інноваційних методів та прийомів для досягнення вихованцями закладу необхідних  компетенцій.                        Структура методичної служби, побудована на аналізі кадрового складу педагогічного колективу закладу, дозволяє максимально використати їх сильні сторони та спрямувати роботу на підвищення професійного рівня. У 2019-2020 н.р. освітній процес у ДНЗ забезпечували 14 педагогів, в тому числі завідувач, вихователь-методист, музичні керівники, психолог та асистент вихователя. З них 7 педагогів мають повну вищу фахову освіту, 1 – повну вищу нефахову освіту, 6 педагогів – неповну вищу фахову освіту та здобувають повну вищу освіту у ВНЗ.Спостерігається позитивна тенденція щодо підвищення освітнього та кваліфікаційного рівнів педагогів. Так,  у 2020 році успішно здобули освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр» за спеціальністю «дошкільна освіта» двоє педагогів.

        Послідовна і цілеспрямована  діяльність   адміністрації  дошкільного закладу, підтримка професійних  інтересів  вихователів, стимулює їх активність, творчість та інтерес до інноваційної діяльності, робить педагогів ініціативними та успішним. Аксіома, яка не потребує доказів:  лише успішний педагог здатен виховати успішну дитину.    Реалізацію завдань, поставлених на рік, забезпечили організовані та проведені індивідуальні та групові форми методичної роботи. Протягом року проведено 4 педагогічні ради, семінар-практикуми, 1 майстер-клас, 9 групових консультацій, 11 колективних переглядів занять, 1 засідання динамічної групи вихователів старших груп, тематичний тиждень педагогічних інновацій, виставка-конкурс на кращий дидактичний посібник, виставка-огляд дидактичних матеріалів індивідуальне консультування, самоосвіта педагогів.Впродовж року були проведені консультації для педагогів:

 • - Інноваційні технології в дошкільній освіті
 • - Методичні рекомендації: організовуємо гімнастику пробудження весело та цікаво
 • - Використання нестандартного обладнання для підвищення інтересу у дітей до рухової активності
 • - Природа як ефективний засіб сенсорного розвитку дошкільників
 • - Вчимося уникати конфліктних ситуацій у роботі з батьками
 • - Організація ігрової діяльності дітей. Місце ігор в сенсорному розвитку дітей.
 • - Громадянське виховання дітей шляхом використання інтегрованої освітньої діяльності
 • - Роль музичної діяльності в громадянському вихованні дошкільників
 • - Готовність до навчання в школі. Співпраця спеціалістів ДНЗ з вихователями.

        Педагоги дошкільного  закладу  впроваджують  в  практику роботи інноваційні технології,  творчо працюють над модернізацією освітнього процесу  в  ДНЗ.Питання вивчення стану, результативності інноваційної діяльності підлягають різним видам контролю.Участь  педагогів  в  різних  формах методичного навчання  сприяє  підвищенню їх теоретичного рівня,  вдосконаленню  практичних знань, умінь та  навичок  з  методик дошкільного виховання та навчання.  Методичні,  організаційно-педагогічні  заходи стимулюють  творчі  пошуки  вихователів,  сприяють  впровадженню  сучасних інноваційних та інформаційно-комунікативних  технологій  в  освітній  процес,  збагачують  предметно-просторове,  розвивальне   середовище  в групах  та  приміщеннях  дошкільного закладу.  Методичний кабінет дошкільного навчального закладу є центром методичної допомоги педагогічним працівникам. Наповнення методичного кабінету відповідає вимогам: інформативності, змістовності, доступності та задоволення потреб педагогів у саморозвитку і професійному самовдосконаленні. Матеріали поповнюються відповідно до завдань, які визначаються та реалізуються колективом дошкільного закладу. Методичний кабінет оснащено комп’ютером, кольоровим принтером, сканером, ламінатором.Режим роботи методкабінету підпорядкований потребам педагогів, в разі необхідності піддається корекції.Навчально – виховний процес організовується на основі Базового компоненту дошкільної освіти України та з допомогою програми розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля».Відповідно до пріоритетних напрямків роботи  у ДНЗ було проведено педагогічні ради:

 • - «Про підсумки освітньої роботи за 2018/2019 н.р. та завдання діяльності педколективу на 2019 – 2020  навчальний рік» (30.08.2019р.)
 • - «Фізична культура – запорука здоров`я дітей» (29.11.2019р.)
 • - «Вдосконалення сенсорно-пізнавального простору шляхом використання інноваційних технологій» (26.02.2020р.)
 • - «Громадянське виховання» (27.05.2020р.)

Робота педагогічних рад була проведена на науковій основі. Педагоги обмінювалися досвідом своєї роботи, активно включалися до обговорення, інформували, аналізували, звітували про власні здобутки, ділились власним досвідом роботи.Протягом першої половини року плідно працювала Рада закладу. На засіданнях Ради розглядались питання поліпшення умов здобуття дітьми дошкільної освіти, зміцнення матеріально-технічної бази, стану організації харчування в ДНЗ, організації та проведення трудової діяльності з дітьми, формування у дітей знань про безпеку життєдіяльності. Погоджувались зміст та форми роботи з батьками. Завдяки активній діяльності Ради закладу та батьків, умови перебування дітей в ДНЗ, предметно-ігрове  розвивальне середовище та  матеріально-технічна база закладу  значно покращились. Залишаються проблемними питання організації тісної взаємодії сім’ї та ДНЗ в компетентнісному становленні особистості дитини, удосконалення роботи з сім’єю.  Реалізація освітньо-виховних завдань в межах Базового компоненту дошкільної освіти здійснювалася на засадах особистісно орієнтованої моделі організації  педагогічного процесу з використанням психолого – педагогічного проектування, інноваційних технологій та прогресивних авторських методик.У 2019 – 2020 н.р. були проведені колективні перегляди відкритих занять з дітьми усіх вікових груп:

 • - Сюжетне заняття  з фізичного розвитку з використанням ігрового стретчингу на тему «Морські пригоди» відбулося у старшій групі №1, вихователь Ганущак А.І.;
 • - У середній групі №2, вихователь Ярема О.В.  провела комплексне заняття з фізичного розвитку, валеології та художньої літератури на тему: «Книга здоров'я»;
 • - Вихователь І молодшої групи №1, Бунько В.В., провела заняття-гру  з фізичного розвитку на тему:  «Пригоди каченяток».
 • - Вихователь середньої групи №1, Поворозник Т.В. провела тематичне заняття-мандрівку з логіко-математичного розвитку на тему: «Космічна мандрівка»;
 • - У ІІ молодшій групі №1, вихователь Мельник О.М. провела інтегроване заняття з сенсорного та пізнавального розвитку з елементами пісочної терапії на тему: «Щоб навчатись, розвиватись у пісочку треба гратись»;
 • - У І молодшій групі №1, вихователь  Красій У.І.  провела інтегроване заняття з сенсорного розвитку та аплікації на тему: «У світі форми, розміру та кольору»;
 • - У старшій групі №1 , вихователь Кралька Г.С., Ганущак А.І. та музичний керівник Дрововоз Р.М. провели музичну розвагу з дітьми на тему «Хай в серці кожної дитини живе любов до Батьківщини».

Частина запланованих показових форм роботи проведені не були, в силу оголошення карантину через неблагополучну епідситуацію захворюваності на COVID-19.Колектив закладу активно співпрацює з батьками. Взимку було організовано конкурс зимових поробок «Зимове дефіле». Переможців обирали за допомогою онлайн-голосування у соціальній мережі Facebook. Були проведені батьківські збори з участю завідувача санітарно-карантинного відділу Державної установи «Тернопільський обласний лабораторний центр МОЗ України» Кулачковської І.В. на тему «Як вберегтись від грипу!»Наш заклад приймав участь у конкурсах та виставках міста, у яких займали призові місця:

 • - Подяка міського голови за ІІ місце у міському конкурсі «Феєрія новорічного міста» - номінація «Зелена модниця»;
 • - Приймали участь у Всеукраїнському занятті доброти, за що отримали грамоту.

       27 вересня 2020 року, у Всеукраїнський день дошкільника, міський голова Сергій Віталійович Надал вручив подяку Довбенко О.В. за багаторічну сумлінну працю та високий професіоналізм, також була нагороджена Подякою Управління Державної служби якості освіти у Тернопільській області за значний вклад у справу навчання і виховання підростаючого покоління, створення безпечного  й здорового освітнього середовища, забезпечення прозорості та інформаційної відкритості закладів освіти, апробацію передових технологій освітнього менеджменту і з нагоди Дня працівника освіти. Заслуговує уваги участь вихователя старшої групи №2 Яреми О.В у конкурсі «Педагогічна палітра дошкільників – 2020», на якому вона гідно представила свою роботу та виборола 2 місце серед вихователів міста. За участь у даному конкурсі нагороджена Грамотою управління освіти і науки і вихователь старшої групи №1 Поворозник Т.В.Сестра медична старша Бучинська Т.О. за участь у міському конкурсі професійної майстерності «Медсестра –я, креатив - моє друге ім’я » нагороджена Дипломом Управління освіти і науки м. ТернополяЗа планом роботи у нашому закладі були проведені: Тижні безпеки дитини (жовтень), Тиждень дорожнього руху (листопад), дні здоров’я, на які до нас приїжджали працівники:

 • - державної служби надзвичайних ситуації,
 • - поліції,
 • - науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України.

Варто відзначити, що на високому методичному рівні 5 березня 2020 року у нашому закладі відбулося засідання динамічної групи вихователів старших груп м. Тернополя на тему «Сучасні технології формування логіко-математичної компетентності дітей старшого дошкільного віку». Під час засідання динамічної групи педагогів закладів дошкільної освіти Свистун Н.А., вихователь-методист ЗДО №3, підготувала та провела із учасниками засідання консультацію «Ретро-інновації в контексті формування логіко-математичної компетентності дітей дошкільного віку». Учасники динамічної групи мали змогу переглянути заняття з використанням ретро-інновацій, яке провела вихователь старшої групи №2 Клюкас О.О. «Одного разу у вулику». Після перегляду заняття, Свистун Н.А., вихователь-методист ЗДО №3 та Погорелко О.Ю., методист ТКМЦ , провели вправи для розвитку логічного мислення з учасниками динамічної групи «Ретро-інновації в ділі». Педагогічний персонал закладу забезпечує активну співпрацю з батьками. Вихователі залучають батьків до участі у святах. Впродовж 2019-2020 н.р. вихователями усіх вікових груп проводилися розваги та святкові ранки на різні теми – Осіння ярмарка «Український колорит»,  Новорічні та Різдвяні ранки, Свято Миколая, проведене педагогічними працівниками закладу для вихованців закладу, Родинні свята, Свято Захисника України. З метою оздоровлення дітей систематично проводяться спортивні розваги та Дні здоров’я. Також у закладі періодично проводяться заходи тематичного характеру – Перший день весни, День Захисника України, День Святого Валентина, День гідності та свободи, День української мови та писемності, Міжнародний день рідної мови, День Захисника України, вшанування пам’яті жертв Голодомору, День Соборності України  тощо.                                 Заслуговує на увагу участь колективу закладу у благодійних акціях. Зокрема,  колектив ЗДО приймав участь у благодійній акції «Хеппі Гав для Сірка»,  де  спільно з батьками зібрали понад 30 кг корму для безхатніх тварин. Також, цього річ продовжили нашу благодійну акцію «Помічники Святого Миколая» - діти самостійно випікали та прикрашали пряники для дітей-сиріт і збирали матеріальну допомогу у вигляді засобів гігієни та одягу для міських дитячих будинків.       

         Щоб передати частинку нашої любові ми прийняли участь у благодійній акції "Гостинці для захисників України". Для воїнів ми приготували посилки "добра" із смаколиками, предметами особистої гігієни, а також  дитячими малюнками та власноруч виготовленими та задекорованими пряниками. Щиро дякуємо усім, хто долучився до цієї акції! Разом ми зможемо все! 

Кількісний та якісний аналіз виконання річного плану показав, що методична робота на даний час здійснена не в повному обсязі в зв’язку з оголошенням карантину через захворювання на COVID-19 на території України. Про ефективність проведеної роботи свідчать результати аналізу педагогічного процесу, рівень організації та проведення методичних заходів в закладі.

У березні 2020 року педагоги закладу перейшли на дистанційний режим роботи. Усі педагоги закладу проводили щоденну роботу віддалено за допомогою різних соціальних мереж.Вихователі впродовж дня чергували види діяльності дітей, шукали креативні та творчі ідеї. Серед матеріалів, які вихователі пропонували дітям були цікаві розвивальні та пізнавальні відео відповідно до теми заняття, фізкультхвилинки, дихальна гімнастика, гімнастика для очей, хатха-йога, нейропсихологічні ігри, аудіо казки, пізнавальні мультфільми. Пропонували різні види ігор, завдання в робочих зошитах, творчі вправи, графічні диктанти. Звичайно, всі наочні та демонстраційні матеріали, які могли б знадобитися до заняття чи гри вихователі теж надавали. Також, варто відзначити і те, що вихователі знімали відео для дітей із виконанням артикуляційної чи ритмічної гімнастики,  музичні керівники демонстрували на відео як виконувати нову вправу чи музичну розминку.

         Ще хотіли зауважити, що впродовж карантину наш заклад, хоч і дистанційно, але взяв участь у багатьох святах та флеш-мобах. Зокрема, ми долучилися до святкування 80-річчя Тернопільського національного педагогічного університету із яким тісно співпрацюємо, дистанційно душевним відео від дітей привітали наших чудових матусь зі святом, відсвяткували Міжнародний день сім’ї і найвеличніше свято Великдень і звичайно підтримали флеш-моб «Карантин – не канікули». Аналіз методичної роботи, проведеної протягом 2019-2020 н.р. показав, що у закладі створені належні умови для розкриття можливостей і здібностей педагогів, для освоєння ними передового педагогічного досвіду, сучасних педагогічних технологій

.Організація медико-профілактичної роботи.

Медичний супровід дітей в дошкільному закладі здійснено сестрою медичною старшою Бучинською Тетяною Олександрівною. У своїй роботі медична служба керується: Законом України «Про дошкільну освіту» ст.34 «Медичне обслуговування у дошкільному навчальному закладі», Законом України «Про захист населення від інфекційних хвороб», Законом України «Основи законодавства України про охорону здоров’я», Наказом МОЗ та МОН України «Про удосконалення організації медичного обслуговування дітей в дошкільному навчальному закладі», інструктивно-методичними рекомендаціями щодо організації фізкультурно-оздоровчої роботи в дошкільному навчальному закладі, Положенням «Про медичний кабінет дошкільного навчального закладу», наказами Управління освіти і науки Тернопільської міської ради, органів охорони здоров’я міста.В дошкільному закладі виконані всі заходи лікувально-профілактичного характеру: перевірено проведення вихованцям профілактичних щеплень, виміряні антропометричні дані, проведений огляд на наявність педикульозу та корости.Контроль щодо дотримання протиепідемічного режиму та температурного режиму у вікових групах здійснювала сестра медична старша  Бучинську Т.О. Наочною формою здійснення санітарно-просвітницької роботи є санбюлетені, які мають яскраве оформлення, цікаве та корисне наповнення. Сестрою медичною старшою спільно з вихователем-методистом та завідувачем здійснюється медико-педагогічний контроль за фізичним вихованням дітей. На заняттях з фізичної культури відстежується пульсова крива, підраховуються моторна та загальна щільність занять, доцільність добору вправ та фізкультурного інвентарю у відповідності до стану здоров’я дітей, рівня їх фізичної підготовленості, умови проведення фізкультурного заняття, одяг дітей та вихователів.   У 2019 – 2020 навчальному році зареєстровано 163 випадки захворювання у закладі дошкільної освіти. Середня тривалість хвороби становить 8 днів

.Випадки захворюваності дітей у 2019-2020 н.р.

ГРВІ 130
Гострий отит 5
Гострий бронхіт 7
Пневмонія 1
Вітряна віспа 17
Кашлюк 1
Скарлатина 1
Ентеровірусна інфекція 1
Усього випадків 163

 Відсоток відвідування дітьми ДНЗ за 2019-2020 навчальний рік

 % в-ня  Групи Вересень Жовтень Листопад Грудень Січень Лютий Березень Квітень Травень
І молодша №1 46 47 35 48 44 61 36 0 0
ІІмолодша №1 61 59 48 51 39 48 43 0 0
Середня  №1 62 64 57 53 41 69 49 0 0
Середня  №2 54 61 53 55 42 54 46 0 0
Старша  №1 68 79 65 70 51 68 57 0 0
Старша №2 72 73 60 60 48 62 49 0 0

Харчування дітей протягом навчального року відповідало встановленим нормам. Харчування дітей  профінансовано своєчасно за рахунок батьків вихованців та бюджетних коштів. На основі накопичувальної відомості обліку витрат продуктів на одну дитину у закладі щомісячно проводиться аналіз виконання натуральних норм харчування.

Робота ЗДО в умовах карантину         

  З метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) , відповідно до Постанови Кабінету Міністрів « Про затвердження протиепідемічних заходів у закладах дошкільної освіти на період карантину у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)» у нашому закладі здійснюються такі заходи:         

 1. При вході до закладу працівники та діти проходять температурний скринінг. Також протягом дня, щонайменше раз на 4 години, працівники  вимірюють температуру дітям. Дітей, у яких температура тіла вища за 37,2 С та тих, у кого є симптоми гострого респіраторного захворювання, мають ізолювати та повідомити про це медпрацівника і батьків.
 2. Не допускаємо сторонніх осіб на територію закладу
 3. На вході до дитячого садка  облаштовано місце для обробки рук спиртовмісним антисептиком, а також нагадування для дітей та дорослих про важливість дезінфекції рук.
 4. Під час ранкового прийому дітей здійснюється опитування батьків про наявність чи відсутність контакту із хворими на COVID-19.

 У період карантину ЗАБОРОНЕНО:

 • використовувати багаторазові рушники, м’які іграшки та килими з довгим ворсом;
 • перебувати в приміщенні у вуличному взутті;
 • проводити заходи за участю дітей більше, ніж з однієї групи;
 • проводити батьківські збори, крім тих, що проводять дистанційно.

 На час адаптивного карантину:

 • проводимо додаткові заняття щодо профілактики вірусних захворювань для дітей;
 • надаємо пріоритет активностям на свіжому повітрі; 
 • ретельне миття рук з милом під наглядом вихователя;

Засоби індивідуального захисту та виконання протиепідемічних вимог                                                                                                       : 

 • Всі працівники забезпеченні засобами індивідуального захисту,
 • проводиться дезінфекція поверхонь щонайменше раз на 2 години, вологе прибирання 2 рази на день, а також провітрювати приміщення протягом дня.
 • Щоденне кварцування всі групових приміщень

Організація харчування дітей         

В ДНЗ запроваджене 3-разове харчування за десятиденним меню, затверджені графіки видачі їжі для кожної вікової групи.Харчування вихованців здійснювалося відповідно до Інструкції з організація харчування дітей у дошкільних навчальних закладах. Старшою сестрою медичною складена меню-розкладка з урахуванням єдиного примірного меню та технологічних карток.Всі постачальники пройшли тендер і отримали дозвіл в Держпродспоживслужбі на постачання продуктів в заклад. Продукти харчування надходили разом з сертифікатами якості.З мого боку та боку медичного працівника протягом року здійснювався систематичний контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних умов організації харчування. Відповідно до графіка проводились планові та оперативні перевірки щодо організації харчування, виходу страв та якістю приготування їжі. Постійно протягом року працювала Рада по харчуванню згідно положення про Раду з питань харчування.

Робота по зміцненню матеріально - технічної бази ДНЗ    

За 2019-2020 навчальний рік в дошкільному навчальному закладі за допомогою бюджетних коштів, благодійних внесків батьків та спонсорської допомоги була зміцнена матеріально-технічна база дошкільного навчального закладу. Матеріальна та матеріально - навчальна база в дошкільному закладі задовільна. Природне та штучне освітлення відповідає санітарно-гігієнічним нормам. Теплопостачання та водопостачання проточною холодноюводою здійснюється централізовано, подача гарячої води здійснюється через водонагрівачі. Харчоблок 100% укомплектований та забезпечений технологічним та холодильним обладнанням. Створено умови для прання дитячої білизни. Протягом травня-серпня силами працівників та батьків закладу проведено роботу по підготовці до літнього оздоровчого періоду, здійснено благоустрій території дошкільного закладу, проведено генеральні прибирання усіх групових кімнат та службових приміщень.

КЕКВ Використано за 11 місяців  
2120 436167,02 Заробітна плата
2210 66510,92

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар:·      

  Сенсорна дошка та дидактична рулетка-2916·  

      Ігровий елемент на дит.майданчику-5500·       

Ігровий елемент «Лабіринт» - 3100·     

   Ігровий елемент «Хрестики-нулики»-5500·     

   Драбина 3-хсекційна – 2000·     

   Пазли-килимок -6шт.- 3600·       

Лампи бактерицидні – 2шт.- 3000·       

Мишка до комп’ютера- 310·       

Прожектор на вулицю- 3шт- 1797·    

    Безконтактні термометри-2шт.- 4200·     

   Вогнегасники – 1650·   

     Сенсорний елемент 5шт.- 2942 (м’який пуф)·

Миючі засоби-11954,92·     

   Канцелярія- 5685·       

Посуд- 9296 

2230 162783,18 Продукти харчування
2220  

Медикаменти та перев’язувальні матеріали - 9283,50

деззасоби-24544

лампи бактерицидні- 3000

2240 68882,71 Оплата послуг (крім комунальних)
2270 221197,97 Оплата комунальних послуг
2271 91739,68 Теплопостачання
2272 23355,47 Водопостачання та водовідведення
2273 99701,08 Електроенергія
2275 6401,74 Вивіз сміття
2282 273 Навчання
3132 46151.00

Поточний ремонт: ·   

   Музичний зал – 42786,00·     

   Сходи пожежного виходу – 3370,00

3110 126642,1

·        Мультифункціональний ігровий майданчик- 49000·       

Сенсорний куток «Трансформер» - 12426 (в ресурсну кімнату)·        Модульні елементи- 12880 (басейн з кульками, килимок «Танграм», Змійка)·       

Відеоспостереження – 25236,84·     

   Пісочниця з навісом – 15526,26·      

  Ноутбук -11573

Всього   1247856,37
    Благодійні внески
   

Пісочниця з навісом – 4500

Навіс на пісочницю – 2500

Гамак – 1500

Оформлення ігрової кімнати (середня група)-1300

Стенд «Давайте познайомимось» - 1600

Фліптчарт- 1500Степплатформи – 4250

Пісочниця- 1700

Ігровий майданчик – 19500

Стіл-паркінг – 1200

Огорожа 20490

Всього   59840,00

           За підсумками роботи колективу упродовж навчального року  можна зазначити, що поставлені завдання в цілому виконано.Успіхи дитячого садка - це не мої особисті успіхи, а успіхи всього колективу, це успіхи нашого закладу.        

   Висловлюю подяку всім, хто причетний до навчально-виховного процесу та матеріально-технічного забезпечення діяльності нашого закладу і допомагає у здійсненні всіх тих цілей і завдань, які ставить перед собою педагогічний колектив, хто сприяє розвитку і вихованню молодого покоління.

Дякую за увагу.

2vvvzobrazhenniaviber2020-12-1711-03-23.jpgzobrazhenniaviber2020-12-1711-03-24.jpgzobrazhenniaviber2020-12-1711-03-2422ppprrrupuuc925aab6-73b0-492e-a1b5-16472602356ce2853dcf-bdd0-4176-b324-5e909d6fe43d

Довбенко Ольга Володимирівна

завідувач

Переглядів: 192

Щоб додати коментар авторизуйтесь